ԻՄԱՑԻՐ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ ԾՐԱԳՐԻՑ

Դառնալ ՀՀ քաղաքացի

Ծրագրից օգտվող ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացիներ։

Ներկայացնել հայտ

Ծրագրի շրջանակում դիմումի լրացման ուղեցույցին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում նախատեսված են բնակավայրեր, որտեղ տեղահանված անձանց տրամադրվող աջակցության չափն ավելի շատ է, քան ՀՀ մյուս բնակավայրերում։ Կից ներկայացված են այդ բնակավայրերը

Արտոնյալ աջակցությամբ բնակավայրերի ցանկ

Ի՞նչպիսի տեղեկատվություն է տրամադրում bnakavayr.am հարթակն ու ի՞նչպես օգտվել կայքի հնարավորություններից։

Այլ հոլովակներ

Կարճ հոլովակ bnakavayr.am կայքի մասին